Jste zde: Copy General Online objednávka

Vazba a tisk diplomové práce

1 Zakázka
2 Zákazník
3 Doprava
4 Platba
5 Potvrzení objednávky
Cena za jedno vyhotovení je 229 Kč.
Uveďte co nejpřesnější počet listů své práce.
Vyberte soubor…
Požadujeme vložit data v PDF souboru.
Budete mít jistotu, že se v souboru před tiskem nic nezmění a neposune.
V případě, že tisknete i barevné stránky, napište jejich pořadová čísla z tiskového dokumentu do poznámky.

Vaše objednávka


Celková cena:
Konečná cena se může lišit podle reálného počtu stránek v nahraných souborech.